forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Bekir Hazar

bekirhazarYeni ?afak'tan ayr?lan Bekir Hazar, Takvim Gazetesi'nde yazmaya ba?lad?. ?lk yaz?s?nda, Filistin Yard?m Gemilerine muhabir göndermeyen televizyon kanallar?n? ele?tiren Hazar, 'Türkiye'de habercilik refleksi ve öngörü yerlerde sürünüyor…' diye yazd?...

Ölmü? bunlar ölmü?

Ömer Ça?lar ve Dursun Eker… Bir prodüksiyon ?irketi kurdular.

Gazze'ye insani yard?ma giden gemiye canl? yay?n cihazlar? yerle?tirdiler. Kaptan kö?künün tam alt?na da gizli bir reji odas? kurdular. ?srail, gemiden uyduya gönderilen görüntüleri engellemek için ilk günden frekans? bloke etti.

Ancak bizimkiler uyan?kt? ve B planlar? da vard?. Yedek bir frekans daha kiralay?p onu sakl? tuttular… ?srail askerleri gemiye sald?rd???nda görüntü geçilemiyor zannediyordu. Ancak yedek frekans devreye girdi, dört kameradan yay?na geçildi.

Komandolar "Adamlar teknik sabotaj?m?za ra?men hala yay?nda" diye uyar?lm?? olmal? ki, ilk müdahaleyi gemiye kurulan dört kameraya yap?p etkisiz hale getirdiler… Olsun önemli de?ildi… Ömer ve Dursun gemideki 38 güvenlik kameras?n? da kullanabilecek ?ekilde sistem kurmu?lard?… Onlara ait dört kamera susturuldu?unda komandolar "Görev tamam" diyerek rahatça sald?r?ya geçtiler… Ancak gemiye ait 38 güvenlik kameras? devreye sokulup uyduya canl? canl? görüntü geçildi… Bunun fark?nda olmayanlar pervas?zca sald?rd?lar, öldürdüler… Gizli reji odas?n? bulana kadar i? i?ten geçmi? tüm dünyaya katliam sald?r?s? görüntüleri gitmi?ti… ?stanbul'daki merkezde Reji odas?ndaki konu?malar? duyabiliyordu Ömer ve Dursun… Gemideki rejiden gelen son cümle "Anteni k?r?yorlar" ?eklindeydi…

Dursun Eker büyük ihtimalle rejinin darmada??n edildi?ini dü?ünüyor. ?çindeki üç ki?iden haber alamam??lar hala..Ancak B plan? yaparak, ?srail'in tüm yay?n? engelleme çabalar?n? teknoloji ile yendikleri için çok mutlu…

"Komandolar sald?rd???nda frekans bloke edildi, dört kamera söndürüldü zannediyorlard?… Gemiye ait 38 güvenlik kameras?n? yay?na ba?lad???m?z? ve yedek frekans kulland???m?z? bilmiyorlard?. Aksi halde böylesine aptalca bir sald?r? yapamazlard?" diyor… Gemi yola ç?kmadan önce tüm televizyon haber merkezlerini aray?p, "Bedava canl? yay?n yapma ?ans?n?z var" diye uyarm??lar…

Gemiye sadece birkaç kanal muhabir göndermi?… Ço?u m???l m???l uyumu?… Türkiye'de habercilik refleksi ve öngörü yerlerde sürünüyor… Hatta ölmü?… Dün tüm kanallar oraya kilitlendi… Sadece gelen görüntülerle yetiniyorlar…

Birazc?k haber refleksleri olsayd? gemide muhabirleri bulunurdu… Bu tarihe geçecek katliama tan?kl?k yaparlar, habercilikte öne geçerlerdi… Dedim ya… Ölmü? bunlar ölmü?… Ba??m?z sa?olsun…

Takvim / Bekir Hazar

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri