forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

   Star'la Taraf aras?nda meydana gelen 'Matbaa Krizi'ne de?inen Umur Talu, Medya Derne?i'ne bir ça?r? yaparak konuya el atmas?n? istemi?...Bas?n hürriyeti

“Bas?n”?n kökeni “bask?, basmak”. ??in özü yazmak, çizmek, dü?ünmekten ziyade basabilmek ve yayabilmek. Hürriyetin tarihi esas? bu.

Taraf Genel Yay?n Yönetmeni Ahmet Altan dün ?unu yazd?:

Taraf’? basan Star Gazetesi matbaas?, cumartesi gecesi birden basmayaca??n? bildirmi?ti. Sonra sadece 4 bin basacaklar?n? bildirmi?, ancak Üsküdar’da sabah olurken saat 02.00’de basma karar? ç?km??t?. O saatten sonra bas?lan gazetenin her yere da??lmas? imkans?zd?.

Altan, “sözde yanl?? anlamalar”la izah edilen tavr?n arkas?nda, Taraf’a “gözda??” vermek isteyip “matbaaya uzanan bir el” oldu?unu dü?ünüyor.

San?r?m “hükümet yanl?s? izler”i takiple “el”i Ankara’da tahmin ediyor.

Bas?n hürriyeti ad?na “5 star” bir facia! TGC, ama özellikle “bas?n özgürlü?ünün s?n?rlar?n? geni?letmek” isteyen taze “Medya Derne?i” bunu ihbar kabul edip üstünde durmal?!

Gazete Habertürk

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri