Yazdır

BAYKAL MEDYASI...

Aktif .

 D?LEK  YARA? 

- Say?n Genel Ba?kan?m siz Dersim katliam?n? onaylad?n?z!
- Siz bu insanlar? yok sayd?n?z!
- Siz, Onur Öymen’i tuttunuz!


...

Bu protesto cümleleri, Kerbela facias?n?n y?l dönümü nedeniyle ?ahkulu Dergah?  Vakf?'nda düzenlenen anma töreninine kat?lan Deniz Baykal’a söylendi.

Protestoyu yapan Hüseyin Ta? isimli vatanda? yaka paça d??ar? at?ld?.

Haberi sadece Do?an Medyas?’na ait kanallardan izlediyseniz bu durumdan haberiniz yoktur tabii ki.

Olay?n tamam?n?  ö?renebilmek için, de?i?ik haber kanallar?ndan ‘’hakiki durum’’ takibi yapman?z gerekirdi.

O zaman da ‘’acaba’’ derdiniz… acaba, haberin bu küçük(!) ayr?nt?s? önemsiz bulundu?u için mi t?rpanlad?, yoksa kamuoyunda Aleviler’in Onur Öymen’in vahim ‘’Dersim’’ gaf?n? unuttu?u ve dolay?s?yla Alevi-CHP ili?kilerinin normale döndü?ü alg?s?n? olu?turmak için mi?...

Ve önüne gelene ‘’yanda?’’  yaftas? takmay? pek seven bu medya grubunun benzer tutumlar?n?  da hat?rlayarak ‘’ ‘Baykal Medyas?’ndan ba?ka ne beklenirdi ki,’’ diye dü?ünüverirdiniz…

dilekyaras@gmail.comBu e-Posta adresi istek d??? postalardan korunmaktad?r, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinle?tirilmelidir <!-- document.write( '</' ); document.write( 'span>' ); //-->
NOT: Bu yaz? www.gazeteciler.com dan al?nm??t?r.

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri