Yazdır

Aktif .

ahmet_tezcan280AHMET TEZCAN
Kald???m?z yerden devam. Hani ?u Ayd?n Do?an'?n, Yeni ?afak patronlar?na Ya ben y?k?lacakt?m ya hkmet, d?meye bast?m, hkmeti y?kt?mdedi?i eski gnlerin hat?ralar?na dnelim yeniden.

Bir i? adam? dostumda kalm??t?k. Atina'da i?adamlar?n?n toplant?s?ndan sz eden dostumda.

Anlatt??? ?uydu:

Atina'daki toplant?lar s?ras?nda dnemin Medya ?mparatoru Ayd?n Do?an, ikinci byk medya patronu Din Bilgin ve her dnem i? dnyas?n?n imparatoru say?lan Rahmi Ko bir zel gr?me yaparlar.

Gr?menin konusu; Refah-Yol hkmetinin nas?l y?k?laca??, yerine Mesut Y?lmaz hkmetinin nas?l dizayn edilece?idir.

Ancak farketmedikleri bir ?ey vard?r. Gr?tkleri yerde a?k kalm?? bir ses kay?t cihaz?. O cihaz her kiminse kaydedilen bu konu?man?n kaseti Kanal 7'ye gtrlr, sat?l?r ve Do?an Grubu ile Kanal 7 Sava?? b?ak gibi kesilir.

Kasetin gtrld? ki?i, Kanal 7 Haber Mdr Ahmet Hakan'd?r.

***

Bu bilgi ?ayet do?ru ise; ?skele Sancak program?nda Ahmet Hakan ve Ertu?rul zkk'n kar??l?kl? gzellemeleri, Kanal 7 ve Do?an Grubu aras?ndaki bar??? ve Ko Grubundan reklam alamayan Kanal 7'ye reklam ak??? anlaml? hale geliyordu.

??adam? arkada??m?n duyumunu do?rulatmak iin o gnlerde Kanal 7 Haber Mdr olan Ahmet Hakan'? odas?nda ziyaret ettim, duydu?umu anlatt?m ve ?ayet varsa o kasetin bir kopyas?n? almak istedi?imi syledim. Ahmet Hakan gld:

O kaset sat?n al?nmad?! dedi. Para falan verilmedi. O kaseti ben ele geirdim. Orjinali bende ama kusura bakma abi veremem!

Daha sonra gr?t?m Kanal 7 yneticileri ise Yok yle bir kaset, Ahmet Hakan sana hava atm??! dediler yahut yle demeyi mnasip grdler.

Kaset duyumunu ald???m dostum gven konusunda hi bir zaman beni ?a??rtmad?.

Ahmet Hakan'?n Kaseti ben ele geirdim sz do?ru muydu, gerekten hava atmak iin mi yle sylemi?ti?

Kanal 7 yneticileri yeni bir sava? ba?lamas?n diye mi beni savu?turmu?lard??

Bilemiyorum.

Ancak ya?ananlar, hatta bugn yeni yeni ortaya ?kan gerekler, Atina Konu?mas?'n?n ve kayd?n?n varl???n? do?rular nitelikte.

***

Bugne dnelim.

Refah-Yol hkmetinde Tansu iller'e dan??manl?k yapan ?kr Karaca ve Hseyin Kocab?y?k'?n, kayd? ve metni http://www.kozmikoda.tv adresinde bulunan, TRTHaber kanal?ndaki Kozmik Oda program?nda gazeteci R?dvan Memi'ye anlatt?klar?n? hat?rlay?n.

Bunun zerine; bugn Boyner ynetimindeki TUS?AD'?n Yeni Anayasa Tasla??'n? a?klamas?ndan hemen sonra, Mehmet Ali Birand'?n Posta Gazetesi'nde kaleme ald??? TUS?AD Darbeci Gemi?ini Temizliyor ba?l?kl? yaz?s?n? okuyun. ( http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=17356482&yazarid=69&tarih=2011-03-24 )

Ve d?nn...

Mehmet Ali Birand'?n yaz?s?n?n Ko ynetimindeki TUS?AD'? kastetti?i son derece a?kt?r.

Ayn? gnlerde Habertrk Televizyonu'nda Ece ner'in ynetti?i bir tart??mada, bugn CHP milletvekili aday aday? olan Hrriyet eski Yazar? Oktay Ek?i, gazeteci Nagehan Al?'ya alayl? bir tonda Bak?yorum her ?eyi biliyorsunuz han?mefendi. ?u Ergenekon rgt'nn 1 Numaras? kimmi? onu da a?klay?n biz de ?renelim! dedi. Oktay Ek?i'ye cevap, program?n bir ba?ka tart??mac?s?ndan, nder Ayta'dan geldi.

Ayta Say?n Oktay Ek?i, 1 numaray? merak ediyorsa ko gibi adamlara baks?n! deyiverdi.

Program? yneten Ece ner, Ayta'tan hemen sonra Oktay Ek?i'ye dnd?nde, yz allak bulak olan Ek?i yar?m yamalak zoraki bir glmseme ile tek cmle syleyebildi.

Ben ne sylyorum, nder Bey ne sylyor, ne diyeyim ben buna!

***

Btn bunlardan sonra hepsini bir araya toplay?p d?nyorum:

Atinadaki zel Gr?me Kayd? gerekten var m?yd? ve Ahmet Hakan'a sat?lm?? m?yd??

Ahmet Hakan'n?n Var, orjinali bende dedi?i kaset, pazarl?k konusu edilmi? miydi?

O kaset var idiyse ?ayet, pazarl?k konusu edilmeyip yay?nlanm?? ve patronlar?n hkmet y?kma planlar? de?ifre edilmi? olsayd?, 28 ?ubat Sreci ne olurdu?

Hkmet yine de y?k?l?r m?yd??

Bugnlere nas?l gelmi? olurduk?

Bugn nas?l bir Trkiye olurdu?

Bilmiyorum.

Bildi?im tek ?ey, birilerinin ortaya ?k?p her ?eyi gze alarak olan? oldu?u gibi anlatmas?, itiraf gerekiyorsa itiraf etmesi, zr dilemesi gerekiyorsa zr dilemesi gerekti?idir.

zgnm Leyla!

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri